• Obec
 • Obecný úrad
 • Pre občanov
 • Verejné obstarávanie
 • Fitness
 • Voľby 2016
 • Knižnica
 • Kultúrny dom
 • Organizácie v obci
 • Materská škola
 • Šport
 • Fotogaléria-nové
 • Cintoríny
 • OBECNÝ ÚRAD
  MARŠOVÁ – RAŠOV

  Adresa:
  Maršová – Rašov 2
  013 51 Predmier

  IČO: 00648213
  DIČ: 2020618776
  Kód obce: 517798

  Kontakt:
  Tel.: 00421/41/557 11 71 Tel./Fax.: 00421/41/557 10 00 obec.marsova.rasov@stonline.sk Mobil: 0918 328 206 (starostka Mgr. Dagmar Karasová)

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7.00 do 15.30 h
  Utorok: 7.00 do 15.30 h
  Streda: 7.00 do 16.00 h
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 7.00 do 12.00 h

  KNIŽNICA

  knižnica funguje každý utorok od 16:00 do 18:00 hod

  Najnovšie aktuality z obce


  18.05.2017 Skládka odpadov Bytča-Mikšová

   

  Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia.pdf

  10.05.2017 Obecný deň

  04.05.2017 Stavanie mája

   

  Odkaz na fotky TU

  27.02.2017 Oznam - lekárska pohotovosť

   

  01.02.2017 Foto - Obecná sánkovačka

   

  Fotky si môžete pozrieť  TU

  30.01.2017 Oznam - Zápis detí do MŠ

   

  Zápis do MŠ na šk. rok 2017/2018
  Zápis detí do Materskej školy Maršová – Rašov 1 na predprimárne vzdelávanie


  Termín podávania žiadostí do materskej školy Maršová – Rašov 2017/2018:


  od 2. mája 2017 do 15. mája 2017


   Miesto a čas podávania žiadostí:
  Sídlo materskej školy Maršová – Rašov 1
  v čase prevádzky materskej školy
  Prijímame deti s nástupom od 4.9.2017


  Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré :
   dovŕšili piaty rok veku,
   majú odloženú povinnú školskú dochádzku, dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku,
  Dieťa musí ovládať hygienické návyky a základnú sebaobsluhu. Výnimočne možno prijať dieťa od dva a po roka, ak sú vytvorené materiálne, personálne a iné podmienky.


  V Maršovej-Rašove dňa 23.1.2017 Bc. Judita Kojišová, riaditeľka MŠ

   

   Žiadosť o prijatie do MŠ na stiahnutie   TU

  Informácie pre nástup do MŠ   TU

  25.01.2017 Oznam - dane

   

  Oznam - nahlásenie zmien v dani z nehnuteľnosti, dane za psa a za vývoz podomového odpadu

  Oznamujeme občanom, že v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme občanov, u ktorých nastali k 1. januáru 2017 zmeny vo vlastníctve pozemkov a nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, dedičské konanie…, alebo zmeny v oblasti dane za psa a za vývoz podomového odpadu, aby si túto zmenu prišli osobne nahlásiť na obecný úrad v termíne do 31.januára 2017 a následne vypísali  nové tlačivá k dani z nehnuteľnosti.

   

  Dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa budú vyberať od 01.04.2017

   

  13.01.2017 Vianočný koncert-kostol Predmier

  21.12.2016 Oznam - obecné noviny

   

  Obecné noviny 2016 na stiahnutie.pdf

  19.12.2016 Oznam pre občanov

   

  Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK .pdf

  << < 1 2 3 4 5 6 > >>