• Obec
 • Obecný úrad
 • Pre občanov
 • Verejné obstarávanie
 • Fitness
 • Voľby 2016
 • Knižnica
 • Kultúrny dom
 • Organizácie v obci
 • Materská škola
 • Šport
 • Fotogaléria-nové
 • Cintoríny
 • OBECNÝ ÚRAD
  MARŠOVÁ – RAŠOV

  Adresa:
  Maršová – Rašov 2
  013 51 Predmier

  IČO: 00648213
  DIČ: 2020618776
  Kód obce: 517798

  Kontakt:
  Tel.: 00421/41/557 11 71 Tel./Fax.: 00421/41/557 10 00 obec.marsova.rasov@stonline.sk Mobil: 0918 328 206 (starostka Mgr. Dagmar Karasová)

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7.00 do 15.30 h
  Utorok: 7.00 do 15.30 h
  Streda: 7.00 do 16.00 h
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 7.00 do 12.00 h

  KNIŽNICA

  knižnica funguje každý utorok od 16:00 do 18:00 hod

  Najnovšie aktuality z obce


  14.02.2018 Oznam MŠ

  26.01.2018 Obecná sánkovačka

   

  Fotky zo sánkovačky TU

   

  Výsledky zo sánkovačky TU

  18.01.2018 Dane 2018

   

  Oznam - nahlásenie zmien v dani z nehnuteľnosti, dane za psa a za vývoz podomového odpadu v roku 2018

   Oznamujeme občanom, že v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, upozorňujeme občanov, u ktorých nastali k 1. januáru 2018 zmeny vo vlastníctve pozemkov a nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, dedičské konanie…, ) , alebo zmeny v oblasti dane za psa a za vývoz podomového odpadu, aby si túto zmenu prišli osobne nahlásiť na obecný úrad v termíne do 31.januára 2018 a následne vypísali  nové tlačivá k dani z nehnuteľnosti.

   Občania, ktorí sa viac ako 90 dní  nezdržiavajú na území obce  Maršová - Rašov, správca dane odpustí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady až po predložení dokladov, ktoré preukazujú, že sa daňovník nezdržiava v mieste svojho trvalého bydliska.

   Dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 sa budú vyberať od 01.05.2018

  13.01.2018 Zoznam nových kníh v obecnej knižnici

   

  Zoznam nových knih v obecnej knižnici.pdf 

  21.12.2017 Obecné noviny 2017

  klikni na obrázok

   

  21.12.2017 Správy o činnosti miestnych organizácii obce Maršová-Rašov za rok 2017

   

  Správy o činnosti miestnych organizácii.pdf

  05.11.2017 Podpora ŽSK

  05.11.2017 Voľby do VÚC

   

  Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie vo voľbách do orgánov ŽSK.pdf

  02.11.2017 Oznam

   

  Zámer previesť nehnuteľný majetok obce pani Kataríne Blaškovej.pdf.

  10.10.2017 Oznam-Bio odpad

   

  << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>