• Obec
 • Uradná tabuľa obce
 • Obecný úrad
 • Pre občanov
 • Voľby 2019
 • Verejné obstarávanie
 • Fitness
 • Knižnica
 • Kultúrny dom
 • Organizácie v obci
 • Materská škola
 • Šport
 • Fotogaléria-nové
 • Cintoríny
 • OBECNÝ ÚRAD
  MARŠOVÁ – RAŠOV

  Adresa:
  Maršová – Rašov 2
  013 51 Predmier

  IČO: 00648213
  DIČ: 2020618776
  Kód obce: 517798

  Kontakt:
  Tel.: 00421/41/557 11 71 obec.marsova.rasov@stonline.sk Mobil: 0918 328 206 (starostka Ing. Andrea Butková)

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7.00 do 15.30 h
  Utorok: 7.00 do 15.30 h
  Streda: 7.00 do 16.00 h
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 7.00 do 12.00 h

  KNIŽNICA

  knižnica funguje každý utorok od 16:00 do 18:00 hod

  Dane 2018


  Uverejnené 18.01.2018 08:44

   

  Oznam - nahlásenie zmien v dani z nehnuteľnosti, dane za psa a za vývoz podomového odpadu v roku 2018

   Oznamujeme občanom, že v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, upozorňujeme občanov, u ktorých nastali k 1. januáru 2018 zmeny vo vlastníctve pozemkov a nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, dedičské konanie…, ) , alebo zmeny v oblasti dane za psa a za vývoz podomového odpadu, aby si túto zmenu prišli osobne nahlásiť na obecný úrad v termíne do 31.januára 2018 a následne vypísali  nové tlačivá k dani z nehnuteľnosti.

   Občania, ktorí sa viac ako 90 dní  nezdržiavajú na území obce  Maršová - Rašov, správca dane odpustí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady až po predložení dokladov, ktoré preukazujú, že sa daňovník nezdržiava v mieste svojho trvalého bydliska.

   Dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 sa budú vyberať od 01.05.2018