• Obec
 • Uradná tabuľa obce
 • Obecný úrad
 • Pre občanov
 • Voľby 2019 a 2020
 • Verejné obstarávanie
 • Fitness
 • Knižnica
 • Kultúrny dom
 • Organizácie v obci
 • Materská škola
 • Šport
 • Fotogaléria-nové
 • Cintoríny
 • OBECNÝ ÚRAD
  MARŠOVÁ – RAŠOV

  Adresa:
  Maršová – Rašov 2
  013 51 Predmier

  IČO: 00648213
  DIČ: 2020618776
  Kód obce: 517798

  Kontakt:
  Tel.: 00421/41/557 11 71 obec.marsova.rasov@stonline.sk Mobil: 0918 328 206 (starostka Ing. Andrea Butková)

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7.00 do 15.30 h
  Utorok: 7.00 do 15.30 h
  Streda: 7.00 do 16.00 h
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 7.00 do 12.00 h

  KNIŽNICA

  knižnica funguje každý utorok od 16:00 do 18:00 hod

  POŽIARNA ZBROJNICA

  V roku 1876 vyhorela celá obec. To prinútilo občanov, aby chránili svoje majetky pred takýmito pohromami a aby si vzájomne pomáhali. Preto v roku 1910 utvorili hasičský spolok, ktorý mal 12 členov, najmä z radov gazdov. Prvým veliteľom bol statkár Grün. Jeho výstroj a výzbroj však bola veľmi nedostatočná, ba takmer žiadna. V r. 1913 bola zakúpená obcou ručná striekačka, ktorá slúžila až do roku 1949.

  Činnosť tohto spolku dostala pevnejšie základy v roku 1924 pod menom „Dobrovoľný hasičský zbor v Maršovej – Rašove “. O jeho založenie sa zaslúžili Juraj Tomaník, Rudolf Rek, Július Christophory, Jozef Kresáň, Gál Kadáček a ďalší. Prvým veliteľom zboru bol Juraj Tomaník, strojníkom Rudolf Rek. Ďalšími členmi boli Jozef Balšán, Pavol Roman, Ondrej Dúbravka, Ondrej Kadáček, Vincent Kvašňovský, Štefan Blahovec, Pavol Kucmen, Michal Bacmaňák, Anton Novotný, Adam Jašek a ďalší. Výstroj a výzbroj zboru bola veľmi nedostatočná, takmer žiadna. Okrem ručnej striekačky, ktorú ťahali požiarnici za sebou a niekoľko metrov hadíc, nemali nič. Pre striekačku bola uprostred dediny na mieste terajšej zbrojnice postavená drevená búda, ktorá slúžila až do roku 1931, volali ju „Strekáreň“. Prvú uniformu, blúzu a čapicu si zakúpili požiarnici z vlastných prostriedkov v roku 1925 a každého stála 110 Kčs, čo bolo na vtedajšie pomery veľa peňazí.

  Náklady na hasičské ciele nehradil štát, ale občania sami, vyberaním tzv. hasičskej dávky. V roku 1931 bola hasičská dávka stanovená obecným zastupiteľstvom takto: od jednej izby 5,-Kčs, od 2 izieb 12,-Kčs, od troch izieb 20,-Kčs. Od maštale a chlieva 4 až 10 Kčs, od humna 5,-Kčs a napr. skladové miestnosti až 20,-Kčs.V rokoch 1928 – 31 došlo v obci k 10 požiarom, pri ktorých zhorelo 12 humien a hospodárskych budov. Požiare boli založené niektoré z pomsty, niektoré zo zábavy, niektoré zostali nevyšetrené. Naši hasiči mali vtedy plné ruky práce, museli byť stále v pohotovosti a čakať kedy ich trubka alebo zvon zavolá k požiaru. V roku 1931 bola svojpomocne vybudovaná  murovaná budova o veľkosti cca 4 x 8 m pod názvom „ Hasičské skladište“. V roku 1948 dostala obec novú motorovú striekačku. Občania prispeli sumou 100 000,- Kčs, ktoré dostali ako náhradu za živelné škody a ostatok doplatil štát. Na zaobstaraní tejto striekačky sa zaslúžil vtedajší predseda MNV Ľudovít Lodňanek, predseda hasičského zboru Štefan Búšovský a veliteľ Rudolf Rek. Prvým strojníkom pri tejto striekačke bol Jozef Butko.

  V roku 1950 bolo zakúpené auto značky ADLER  ako trofejné vozidlo z II. svetovej vojny. Po nestorovi rašovského požiarnictva Rudolfovi Rekovi prevzal funkciu veliteľa Ján Butko a Rudolf Rek vykonával funkciu pokladníka. V roku 1947 funkciu veliteľa prevzal František Smak, potom Anton Kresáň, Anton Kardoš, Alojz Kadáček- veliteľ, Anton Vrábeľ - predseda, Bohuslav Novotný - predseda, Ján Chladný -predseda, Milan Kvašňovský - predseda a súčasnosti túto funkciu zastáva Ladislav Ondruš. V roku 1965 dostala obec novú striekačku PS-8 a stará striekačka bola vyradená. V roku 1969 nám okres pridelil druhú striekačku PS-12.

  Materiálne vybavenie hasičského zboru sa z roka na rok vylepšovalo a v roku 1980 bola daná do užívania nová hasičská zbrojnica. O vybudovanie tejto stavby sa zaslúžil vtedajší predseda MNV Anton Novotný a veľký podiel majú aj vtedajší požiarnici a občania obce.  Od roku 1969 až do roku 2005 vlastnili požiarnici staré požiarnické auto  T-805 (tzv. Kačena). V roku 2007 bola zakúpená požiarnická AVIA, ktorá slúži požiarnikom dodnes. Boli zakúpené nové rovnošaty. PZ bola pripojená na obecný vodovod. V roku 2008 boli vymenené na požiarnej zbrojnici okná, a  prevedené vnútorné úpravy. V roku 2008 bola zrekonštruovaná motorová striekačka PS 12. V tomto roku bola zakúpená striekačka PS 19, cvičné rovnošaty k súťažiam a družstvo bolo  vybavené novými  hadicami a prúdnicami. Bolo založené dievčenské družstvo ako aj družstvo dorastencov. Na okresnej súťaži požiarnych družstiev v Bytči sa  dorastenci umiestnili na I. mieste