• Obec
 • Uradná tabuľa obce
 • Obecný úrad
 • Pre občanov
 • Voľby 2019 a 2020
 • Verejné obstarávanie
 • Fitness
 • Knižnica
 • Kultúrny dom
 • Organizácie v obci
 • Materská škola
 • Šport
 • Fotogaléria-nové
 • Cintoríny
 • OBECNÝ ÚRAD
  MARŠOVÁ – RAŠOV

  Adresa:
  Maršová – Rašov 2
  013 51 Predmier

  IČO: 00648213
  DIČ: 2020618776
  Kód obce: 517798

  Kontakt:
  Tel.: 00421/41/557 11 71 obec.marsova.rasov@stonline.sk Mobil: 0918 328 206 (starostka Ing. Andrea Butková)

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7.00 do 15.30 h
  Utorok: 7.00 do 15.30 h
  Streda: 7.00 do 16.00 h
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 7.00 do 12.00 h

  KNIŽNICA

  knižnica funguje každý utorok od 16:00 do 18:00 hod

  KAŠTIEĽ

  Prvotnými vlastníkmi kaštieľa bola zemianska rodina Maršovských, kde sa vymenilo viacero generácií tohto zemianskeho rodu. V roku 1909 kaštieľ od Mŕoca Maršovského kúpilo 12 rodín z Kysúc. Nakoľko tieto rodiny boli príliš zadĺžené, kaštieľ od občanov odkúpila pani Móryová, ktorá mala 3 dcéry. Po znárodnení vlastnil kaštieľ lekárnik Kajaba z Považskej Bystrice, ktorému bol skonfiškovaný. 30. 3. 1953 odovzdal MNV maršovský kaštieľ do užívania závodu Považské strojárne Považská Bystrica na ubytovanie pre zamestnancov. Priľahlé budovy kaštieľa a záhradu prevzalo do užívania JRD Predmier.

  V roku 1958 bol kaštieľ odovzdaný späť MNV. Nedostatočnou údržbou zo strany závodu bola budova značne schátralá. V roku 1965 rozhodnutím strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici bolo vyhlásené pamiatkové ochranné pásmo pre kultúrne pamiatky nachádzajúce sa v obci. Jednalo sa o kaštieľ v Maršovej. V roku 1982 bola zahájená generálna oprava maršovského kaštieľa.

  Investorom bol n. p. Hydinárske závody Bratislava, ktorý chcel využívať kaštieľ na rekreačné účely. Bol to významný prínos pre záchranu tejto kulturnej pamiatky. V roku 1985 pokračovali práce na oprave Maršovského kaštieľa – elektroinštalácia, vnútorné omietky, vonkajšia fasáda a zemný vrt v priestore Pod Jankovcom pre zabezpečenie vody do kaštieľa. V súčasnosti je kaštieľ v súkromnom vlastníctve, do ktorého ho Hydinárske závody odpredali.