• Obec
 • Uradná tabuľa obce
 • Obecný úrad
 • Pre občanov
 • Voľby 2019 a 2020
 • Verejné obstarávanie
 • Fitness
 • Knižnica
 • Kultúrny dom
 • Organizácie v obci
 • Materská škola
 • Šport
 • Fotogaléria-nové
 • Cintoríny
 • OBECNÝ ÚRAD
  MARŠOVÁ – RAŠOV

  Adresa:
  Maršová – Rašov 2
  013 51 Predmier

  IČO: 00648213
  DIČ: 2020618776
  Kód obce: 517798

  Kontakt:
  Tel.: 00421/41/557 11 71 obec.marsova.rasov@stonline.sk Mobil: 0918 328 206 (starostka Ing. Andrea Butková)

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7.00 do 15.30 h
  Utorok: 7.00 do 15.30 h
  Streda: 7.00 do 16.00 h
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 7.00 do 12.00 h

  KNIŽNICA

  knižnica funguje každý utorok od 16:00 do 18:00 hod

  Organizácie v obci

  Hasiči

  Podobne ako v iných obciach na Považí prítomnosť zlého gazdu - červeného kohúta, prinútila obyvateľov obce k vytvoreniu hasičského spolku.

  Stalo sa tak v roku 1910, teda až po zlúčení obce. Podľa dostupných údajov 8.decembra 1876 vraj vyhorela celá obec.

  Prvý hasičský spolok mal 12 členov a bol vytvorený najmä z radov gazdov, ktorí pociťovali najviac potrebu chrániť svoj majetok pred požiarom. Prvým hasičským veliteľom bol statkár Grun. V roku 1913 bola obcou zakúpená prvá ručná striekačka, ktorá slúžila úctyhodných 64 rokov.

  Činnosť spolku dostala pevné organizačné základy až v roku 1924. Spolok vystupoval pod menom Dobrovoľný hasičský zbor v Maršovej - Rašove. O jeho konsolidáciu sa zaslúžili Juraj Tomaník, Rudolf Rek, Jozef Kresáň, Gál Kadáček a ďalší. Zbor lepšie organizovaný ako jeho predchodca, ale mal nedostatočnú materiálnu výbavu. Prvé rovnošaty si hasiči zakúpili z vlastných prostriedkov. Náklady na činnosť zboru nehradil štát, ale občania obce, ktorí platili tzv. hasičskú dávku. Napr. v roku 1931 bola obecným úradom hasičská dávka stanovená takto: od jednej izby 5 Kč, od 2 izieb 12 Kč, od 3 izieb 20 Kč. Od maštale a chlieva 4 Kč a 10 Kč a od humna 5 Kč. Z dostupných zdrojov sa dozvedáme že v rokoch 1928 – 1931 došlo v obci k desiatim požiarom. Zhorelo pri nich dvanásť humien a hospodárskych budov. Žiaľ niektoré boli založené z pomsty, či dokonca zo zábavy.

  Prvú motorovú striekačku dostala obec až v roku 1949. K jej zakúpeniu prispeli aj občania sumou až 100 000 Kčs, ktoré dostali ako náhradu škody za živelné škody. Od toho roku sa materiálne vybavenie požiarnikov vylepšovalo. V súčasnej dobe má v obci požiarny zbor hlavne preventívny význam.

  Tunajší hasiči boli v obci aj priekopníkmi divadla a aktívne sa zúčastňovali všetkých akcií poriadaných obcou.

  Literatúra: Štefan Vrábeľ: „Obec Maršová-Rašov“, Obecný úrad Maršová – Rašov, 1995, jún. (500 výtlačkov)

  ŠPORTOVÝ KLUB

  V roku 1952 bol založený prvý futbalový klub pod názvom „Telovýchovná jednota Sokol Rašov“. Zakladajúcimi členmi a obetavými funkcionármi boli Jozef Jašo, Ľudovít Maljar (z Vrania), Štefan Kucmen, Štefan Lukáčik, Ladislav Tretinár a Jozef Adamec, ktorý športovcom opravoval kopačky. Aj keď sa futbal hrával v obci od roku 1928, nebol registrovaný. V dôsledku výstavby vodného diela Mikšová a zmeny toku Váhu bolo zrušené futbalové ihrisko na Pažitiach, ktoré bolo v novej trase koryta Váhu. Náhradný pozemok bol určený v hone „Klincová cesta“ o výmere cca 1,9 ha. V roku 1962 bolo TJ Sokol odovzdané nové futbalové ihrisko vybudované pri „Klincovej ceste“ podnikom Váhostav n. p. Tým sa dostala našej mládeži väčšia možnosť športovať, pretože ihrisko sa nachádza blízko obce a mládež môže svoj voľný čas tráviť na ihrisku.

  V roku 1971 sa uskutočnilo oplotenie ihriska telovýchovnej jednoty, na čom majú zásluhu športovci a mládežníci. V súťažnom ročníku 1989/1999 pracoval ŠK v zložení: predseda – Peter Vančík, tréner – Pavol Gombár a pokladník – Peter Baláž. Mimo tohto realizačného tímu treba vyzdvihnúť prácu a pomoc Pavla Papaja, ktorý zabezpečoval a zabezpečuje styk s okresným športovým vedením a organizačnú pomoc. V roku 2002 sme si pripomenuli 50. výročie zloženia ŠK. 27. júla sa stretli starí, zaslúžilí športovci a funkcionári s terajšími aktivistami, ktorí vedú a udržiavajú športový život v obci. Pri tejto príležitosti starosta obce Anton Kadáček, aj ako bývalý aktívny športovec, pripomenul históriu futbalu a športu v našej obci. Prvú koženú loptu ušil ručne zo sár zodratých čižiem asi v roku 1928 Štefan Vrábel Beňovčík. Do vnútra vložil prasačí mechúr a kopalo sa všade, kde bol kúsok rovného, voľného priestoru. V roku 1930 bola zakúpená prvá skutočná futbalová lopta. Peniaze (45,–Kčs) poskytol Ján Škola. Výstroj si hráči obstarávali sami. Po vybudovaní prístavby KD v rokoch 1964 – 1966 dostali športovci do užívania šatne, sprchy, sklad, zasadaciu miestnosť, čím sa zlepšili podmienky na ich činnosť. Za 50 rokov sa vymenilo nielen veľa hráčov ale aj funkcionárov.

  I keď v rámci súťaží nedosiahli miestni futbalisti také úspechy ako susedné obce Plevník, Predmier, niektorí futbalisti, ktorí tu boli vychovaní, neskôr obliekli aj dresy mužstiev v najvyšších ligových súťažiach. V miestnej organizácii začínal aj známy futbalový brankár František Smak, Štefan Vrábel, Stanislav Vrábel a Peter Kamas. Rudolf Michálek a Stanislav Vrábeľ štartovali za ŠK Ružomberok, za Predmier Anton Kadáček, Pavol Kadáček, Stanislav Kadáček, Vincent Okrucký a mnoho ďalších športovcov. V roku 2005 prebehla rekonštrukcia futbalového ihriska – položenie nového trávneho koberca. Predtým sa musela celá plocha ihriska upraviť a vybudoval sa zavlažovací systém. V rokoch 2007 a 2008 bol Stanislav Lacko ml. ocenený ako najlepší futbalista roka v Žilinskom kraji a Michal Čupec ako najlepší brankár roka 2007 v I.A triede. Družstvo mužov hrá súťažne v I. A triede. Popri mužoch sú do súťaží zapojení aj žiaci.