• Obec
 • Obecný úrad
 • Pre občanov
 • Verejné obstarávanie
 • Fitness
 • Voľby 2016
 • Knižnica
 • Kultúrny dom
 • Organizácie v obci
 • Materská škola
 • Šport
 • Fotogaléria-nové
 • Cintoríny
 • OBECNÝ ÚRAD
  MARŠOVÁ – RAŠOV

  Adresa:
  Maršová – Rašov 2
  013 51 Predmier

  IČO: 00648213
  DIČ: 2020618776
  Kód obce: 517798

  Kontakt:
  Tel.: 00421/41/557 11 71 Tel./Fax.: 00421/41/557 10 00 obec.marsova.rasov@stonline.sk Mobil: 0918 328 206 (starostka Mgr. Dagmar Karasová)

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7.00 do 15.30 h
  Utorok: 7.00 do 15.30 h
  Streda: 7.00 do 16.00 h
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 7.00 do 12.00 h

  KNIŽNICA

  knižnica funguje každý utorok od 16:00 do 18:00 hod

  PLÁNOVANÉ  AKCIE  ŠKOLY

   

   

  SEPTEMBER-OKTÓBER   2015

   

   

  - Rozprávkový les – nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, aktivity
  - Jablkom a pohybom proti obezite

  - Šarkaniáda

  - Hračky z prírodnín – rodinné výtvory z jesenných plodov

  - prezentácia výtvorov z jesenných plodov na výstavke záhradkárov v DK

  - program pre prestárlych občanov obce v DK

  - Babka, dedko, vy ste naše všetko- program pre starých rodičov MŠ

  - Zvedavkov kalendár -aktivita pre deti

  - 30.9.- Svetový deň mlieka– aktivity pre deti

  - 1.10. – DEŇ HUDBY, 2.10. DEŇ ÚSMEVU – aktivity pre deti

  - 10.10.- Svetový deň duševného zdravia – aktivity pre deti

  - branná vychádzka do prírody

  -20.10. – DEŇ STROMOV – aktivity pre deti

  - 25.10. – DEŇ CESTOVÍN –aktivity pre deti

  - vydanie časopisu MŠ – Zvedavko č.1

   

   

   

   

  NOVEMBER-DECEMBER  2015

   

   

  - 21.11. – DEŇ POZDRAVOV – aktivity pre deti

  - Zvedavkova žiarivá noc – lampiónový sprievod a prezentácia zdravého
     životného štýlu 

  - Európsky týždeň boja proti drogám, Svetový deň nefajčenia

  - Mikuláš v MŠ, Mikuláš v obci

  - tvorivá vianočná dielňa

  - pečenie medovníkov  s deťmi

  - vydanie časopisu Zvedavko č.2

  - „Vianočné trhy MŠ“- prezentácia výrobkov detí, rodičov, zamestnancov MŠ
      k Vianociam v DK

  - „Čarovné  Vianoce“- besiedka pre rodičov

  - návšteva 1.ročníka ZŠ v Predmieri

   

   

   

   

  JANUÁR - FEBRUÁR  2016

   

  - zimná kĺzačka, vrecovačka

  - Snehový Guľko Bombuľko – stavanie snehuliakov v areáli MŠ

  - Fašiangy -karneval

  - 14.2. – VALENTÍN- sviatok  zaľúbených –aktivity pre deti

  - Týždeň digitálnych zručností

  -  zimná vychádzka s poľovníkom do prírody

   

   

  MAREC - APRÍL  2016

   

  - „Zlatý slávik“, „Rapotavá straka“ - prehliadka talentov

  - Deň otvorených dverí MŠ -zápis detí do MŠ, prezentácia, aktivity

  - vynášanie Moreny k Váhu

  - 22.3.DEŇ VODY- aktivity pre deti

  - zápis do 1.ročníka ZŠ

  - 22.4.- DEŇ ZEME – aktivity pre deti

  - Týždeň zdravia- aktivity pre deti

  - Kniha triedy - návšteva miestnej knižnice

  - Vstúpme spolu do rozprávky + kresba

  - vydanie časopisu MŠ- Zvedavko č.3

  - Tradičná Veľká noc v MŠ  – výstavka rodinných prác, ľudové tradície

  - Veľká noc v MŠ – šibačky, hľadanie veľkonočných čokoládových vajíčok

  - 11.4. - Deň narcisov

  - návšteva detí v hasičskej zbrojnici v obci

      

    MÁJ - JÚN  2016

   

  - účasť na hasičskom cvičení – pozorovanie, beseda
  -3.5. -  DEŇ SLNKA –aktivity pre deti

  - Svetový deň rodiny (17.5.) – „Zvedavko -Zdravuľko“

  - besiedka ku Dňu matiek

  - návšteva polície v MŠ

  - MDD- týždeň detských radostí

  - 21.6.- DEŇ KVETOV – aktivity pre deti

  - HAPPY  TÝŽDEŇ – Sladký deň, Bublinkový deň, Zvierací deň, Bylinkový
    deň, Olympijský deň

  - MDD – popoludnie pre deti v obci,

  - tablo predškolákov

  - vydanie časopisu MŠ – Zvedavko č.4

  - rozlúčka s predškolákmi- slávnostná akadémia