• Obec
 • Uradná tabuľa obce
 • Obecný úrad
 • Pre občanov
 • Voľby 2019 a 2020
 • Verejné obstarávanie
 • Fitness
 • Knižnica
 • Kultúrny dom
 • Organizácie v obci
 • Materská škola
 • Šport
 • Fotogaléria-nové
 • Cintoríny
 • OBECNÝ ÚRAD
  MARŠOVÁ – RAŠOV

  Adresa:
  Maršová – Rašov 2
  013 51 Predmier

  IČO: 00648213
  DIČ: 2020618776
  Kód obce: 517798

  Kontakt:
  Tel.: 00421/41/557 11 71 obec.marsova.rasov@stonline.sk Mobil: 0918 328 206 (starostka Ing. Andrea Butková)

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7.00 do 15.30 h
  Utorok: 7.00 do 15.30 h
  Streda: 7.00 do 16.00 h
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 7.00 do 12.00 h

  KNIŽNICA

  knižnica funguje každý utorok od 16:00 do 18:00 hod

  15 RÁD PRE RODIČOV

   

  1.         Chodiť s dieťaťom medzi rovesníkov – aj keď má súrodenca.

  2.         Nechať dieťa na určitú dobu v prítomnosti iného známeho človeka.

  3.         Zamerať sa na rozvoj sebaobslužných činností – nechať dieťa samostatne sa

              obliecť,najesť ...

  4.         Rozvrhnúť čas tak, aby sme dieťa nesúrili, ak má čosi urobiť samo – nechať dieťa   

              vykonávať sebaobslúžne činnosti samo, znamená počítať s tým, že danú činnosť bude

              vykonávať dlhšie, ako doposiaľ, keď ste mu pomáhali.

  5.         Urobiť si čas na spoločnú hru – akceptovať význam spontánnej hry pre dieťa.

  6.         Urobiť si čas na čítanie rozprávky.

  7.         Počas dňa využívať možnosti rozprávať sa s dieťaťom.

  8.         Oceniť ak sa dieťaťu darí, nevhodné správanie jasne odmietnuť - vysvetliť,prečo

              bolo odmietnuté.

  9.         Nevyhrážať sa dieťaťu materskou školou.

  10.       Oboznámiť dieťaťa s materskou školou, ktorú bude navštevovať.

  11.       Informovať sa u riaditeľky, učiteľky MŠ o priebehu adaptácie.

  12.       Stanoviť dieťaťu presný režim – každá MŠ sa riadi presne stanoveným režimom

              dňa.

  13.       Všímať si povahové vlastnosti dieťaťa – ak je dieťa introvert, utiahnuté, plačlivé

              Neizolovať ho od rovesníkov, práve naopak, o to častejšie sa stretávať s kamarátmi

              a dospelými.

  14.       Začať s prípravou na MŠ najneskôr od jeho zápisu do MŠ.

  15.       Pravidelnosť pri postupnom osamostatňovaní dieťaťa.