• Obec
 • Uradná tabuľa obce
 • Obecný úrad
 • Pre občanov
 • Voľby 2019 a 2020
 • Verejné obstarávanie
 • Fitness
 • Knižnica
 • Kultúrny dom
 • Organizácie v obci
 • Materská škola
 • Šport
 • Fotogaléria-nové
 • Cintoríny
 • OBECNÝ ÚRAD
  MARŠOVÁ – RAŠOV

  Adresa:
  Maršová – Rašov 2
  013 51 Predmier

  IČO: 00648213
  DIČ: 2020618776
  Kód obce: 517798

  Kontakt:
  Tel.: 00421/41/557 11 71 obec.marsova.rasov@stonline.sk Mobil: 0918 328 206 (starostka Ing. Andrea Butková)

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7.00 do 15.30 h
  Utorok: 7.00 do 15.30 h
  Streda: 7.00 do 16.00 h
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 7.00 do 12.00 h

  KNIŽNICA

  knižnica funguje každý utorok od 16:00 do 18:00 hod

  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

   

   VZN 2019

   VZN č.1/2019 o príspevku na diaťa v MŠ

    VZN č.2/2019 o výškre príspevku v školskej jedálni

   VZN č.3/2019 o vedení, držaní a chove psov

   

  VZN 2018

   Bezpečnostná smernica pre kamerový systém platna od 11.12.2018.pdf

   Zásady odmeňovania poslancov OZ.pdf

   

  VZN 2017

  VZN č.2/2017 o vylepovaní volebných plagátov

  VZN č.3/2017 o daniach.pdf

   

  VZN 2016

  VZN č.2/2016 o nakladaní s odpadom.pdf

  VZN č.3/2016 o daniach.pdf

   

  VZN 2015

  VZN č.1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií

  VZN č.2/2015 o príspevkoch pri narodení dieťaťa atď...

  VZN č.3/2015 o príspevku v zariadení školského stravovania

  VZN č.4/2015 o pitnej vode

   

  VZN 2014

     VZN č.2/2014 o zásadách hospodárenia s majetkom.pdf 

   

  VZN  2013

  VZN č.1/2013 o správnych poplatkoch

    VZN č.2/2013 o ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia 

    VZN č.3/2013 o finančných prostriedkov na úseku školstva

  VZN č.4/2013 o verejnom poriadku.pdf
   

   

  VZN 2012

   

   VZN 2011

   

  VZN 2010                                                                    

  VZN č. 2/2010 rozsah funkcií starostu.                 
  VZN č. 4/2010 Maršová-Rašov UP

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VZN 2010                                                                    

  VZN č. 2/2010 rozsah funkcií starostu.                 
  VZN č. 3/2010 o hlasovaní obyvateľov obce          
   

  VZN 2011

  VZN 2012